مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت‌های اجتماعی

اهدای جوایز روزه اولی های شهرستان بردسیر

به گزارش روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر صبح یکشنبه 1400/02/07جوایز مسابقه اولی ها در محل دفتر امام جمعه شهرستان توسط مدیرعامل محترم آقای دکتر

مسئولیت‌های اجتماعی

تجلیل از کارگران نمونه کارخانه لاستیک بردسیر

به گزارش روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر صبحیکشنبه 1400/02/12ازچند تن از کارگران نمونه کارخانهبه نمایندگی از دیگر همکاران تجلیل شد.در این مراسم که در