دیدار مسئول روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر با معاون سازمان گسترش و مدیر روابط عمومی نوسازی صنایع ایران

🔷به گزارش روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر روزپنجشنبه 1400/02/30مسئول روابط عمومی کارخانه با مهندس کمانه معاون و مدیر روابط عمومی سازمان گسترش صنایع ایران دیدار و گفتگو کرد. 🔸در…

ادامه خواندندیدار مسئول روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر با معاون سازمان گسترش و مدیر روابط عمومی نوسازی صنایع ایران