مراسم رونمایی از سایت آموزش در بنگاهای اقتصادی

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

به گزارش روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر
صبح روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در مجتمع فناوران از سایت آموزش در بنگاهای اقتصادی با هدف ارائه

آموزش های غیر مرتبط با آموزش مرتبط با استاندارهای نمایشی و شیوه ای متفاوت رو نمایی شد که

در این مراسم مدیر عامل کارخانه آقای توحیدی پور مدیریت محترم عامل و آقای عالم زاده نماینده

فنی حرفه ای حضور داشتند. درحاشیه این جلسه به ویژگیها و خصوصیات و اهداف آن اشاره شد.

روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر

دیدگاهتان را بنویسید