دکتر محمدرضا توحیدی‌پور

دکتر محمدرضا توحیدی پور

زندگینامه

دکتر محمدرضا توحیدی پور مدیرعامل شرکت فن آوران بردسیر  متولد سال 1355 در شهرستان رفسنجان هستند. ایشان طی سالها خدمت سمت ها و مسئولیت‌های مختلفی ازجمله ریاست هیات مدیره تعاونی مسکن شرکت مس، دبیر شورای هیات های مذهبی شهرستان رفسنجان، رییس هیات بوکس رفسنجان و … را برعهده داشتند.

تحصیلات آکادمیک

سوابق اجرایی