اولین جلسه شورای اداری در سال جدید :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

ظهر سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ جلسه شورای اداری کارخانه با حضور مدیریت محترم عامل وکلیه همکاران،

سرپرستان، وپرسنل اداری برگزار شد.در این جلسه سرپرستان واحدها مشکلات، انتقادات.و پیشنهادات

مربوط به مجتمع و واحد مربوطه را مطرح کردند که جناب آقای توحیدی پور در مورد مشکلات تصمیم گیری

کردن و قول دادن به زودی با کمک مسؤلین واحدها مشکلات را بر طرف کنند.

روابط عمومی مجتمع فناوران صنعت بردسیر

دیدگاهتان را بنویسید