مهندس مصطفی فخرآبادی

مهندس مصطفی فخرآبادی

زندگینامه

مهندس مصطفی فخرآبادی مدیرعامل شرکت فن آوران بردسیر  متولد سال 1361 در شهرستان بردسیر هستند. ایشان طی سالها خدمت سمت ها و مسئولیت‌های مختلفی ازجمله سرپرستی دفنر فنی پروژه 2500 واحدی فرهنگیان، کارشناس مهندسی شرکت خدمات فنی مهندسی کانی مس، تدریس در دانشگاه و … را برعهده داشتند.

تحصیلات آکادمیک

سوابق اجرایی